+ - x
 » تازه ترین ها
 عشق یعنی
 حسیب نیما
 زندگی بشتافت، یا من؟
 اعظم خجسته
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
 فردوس اعظم
 دردنامه
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 زیبا رویان شوی ندارند
 مجیب مهرداد
 ترا من انتظارم
 سعادت پنجشیری
 زمین نخستین
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 زمان
 ناهید مهرگان
 شرمی نداشتید، تنی را فروختید
 رویین رهنوش
 مرز
 بهار سعید

 » برترین ها
 همچو نی می نالم از سودای دل
 رهی معیری
 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
 قهار عاصی
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
 رازق فانی
 می رسی نرم تر از نم نم باران کرده
 کاوه جبران
 سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
 رهی معیری
 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
 قهار عاصی
 این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
 دور از رخت سرای درد است خانه من
 ابولقاسم لاهوتی
 چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا
 صوفی غلام نبی عشقری
 » برگ نخست

نیتچه: " تو باید طغیانی در درون داشته باشی تا بتوانی در برون، ستاره ی رقصان بیافرینی." هوش را بگــــــذار وانگه هوش دار گوش را بر بنــــــد وانگه گوش دار همچو آن وقتی که خواب اندر روی تو ز پیش خود بـــه پیش خود شوی بشنوی از خویش و پنـــــداری فلان با تو اندر خواب گفتست آن نهـــــان تو یکی تو نیستی ای خوش رفیــــق بلکه گردونی ودریـــــــــــای عمیق آن توِ زفتت که آن نهصـــــد توست قلزمست وغرقه گاه صــــــد توست کودکی است در درون من و تو و در درون همۀ ما، که همان کودک کنکجکاو و خود سر است... دنباله

افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم. چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و...

 سخنوری...
 سعادت پنجشیری
بلبل عرشند سخن پروران باز چه مانند به آن دیگران پردۀ رازی که سخن پروریست سایۀ از پردۀ پیغمبریست۱ هنر سخنوری یا فن سخنرانی سفینۀ القاء سخن است. سخنی که پیام واندیشۀ را در محمولۀ باطنی و بار عاطفی خود حمل میکند. واین عملیه برقرار کنندۀ یک ارتباط معنوی و منوی دوسویه بین سخنران و شنوندۀ آن است. سخنوری، هنر اشاعۀ کلام است در زیبائی آن. و سخنور هنرمندیست که خودرا درسیما ودل ودیدۀ شنوندۀ زیبا پسند میکارد. حس انگیزی و رابطه سازی میکند. و مستمع را در هالۀ از مطالب بکر، نغز ،...

روزگاری حکیم نظامی گنجه یی در سوگ شاعر هم روزگار خویش، خاقانی شیروانی گفته بود: همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی حس می کنم که این روز ها همه جامعۀ فرهنگی و روشنفکری افغانستان دریغا گوی قسیم اخگر است. مردی که تا زیست در هوای داد و دادگستری زیست و تا گفت، سخن از روشنایی گفت در برابر تاریکی و تا خاموش شد در هوای پیروزی روشنایی بود بر تاریکی. گویی آخرین جملۀ کتاب پاره پارۀ زنده گی ما نقطه ندارد. گویی آخرین جملۀ کتاب...

 روزگار جناب
 کاکه تیغون
آن روزها که هنوز روزگار به انترنت وصل نشده بود، به دست آوردن کتاب های فارسی در این گوشۀ پُر کتاب اروپا، آسان نبود. برای به دست آوردن یک کتاب، گاه هفته ها و اغلب ماه ها منتظر می ماندیم. بعضی وقت ها گپ به یک سال و دو سال هم می کشید. کتاب که به دست می آمد، می خواندیم و لذت می بردیم از خواندن و داشتن آن. بسیار می خواندیم چون گفته اند که بسیار خوان، بسیار دان است. گمان می کردیم که بسیار می آموزیم. دوستان...


بیشتر...
 زیست نامه صوفی عشقری
 سعادت پنجشیری
 دراصول و اسرار سخنرانی
 سعادت پنجشیری
 گفتار هفتم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 زبان/ گویش/ لهجه (ازره گی (هزاره گی) زبان نه، گویش است)
 یعقوب یسنا
 گفتار ششم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 زبان، وَ غیبتِ جهان
 یعقوب یسنا
 شرکت سهامی تاراج
 پرتو نادری
 گفتار پنجم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 دختران مخفی
 پرتو نادری
 گفتار چهارم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 گفتار سوم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینه ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 یک وجب خاک سهم ما نیست
 پرتو نادری
 گفتار دوم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 گفتار نخست: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان
 فریدون وارسته
 یک سبد گل سپاس برای پاسداران آزادی بیان!
 پرتو نادری
 هر واژه یک شهروند است
 پرتو نادری
 پارس و هشتاد سال مصادرۀ فرهنگی
 کاوه جبران
  نسل نو مرا از انزوا به در آورد
 نصیر ندیم


بهترین حالت نمایش در تفکیک پذیری ۱۳۶۶ در ۷۶۸
توسط مرورگرهای Google Chrome و Internet Explorer ویرایش ۸ و یا تازه تر.